internet vnpt quảng ngãi

Bảng giá các gói cước

HOME NET 1
165,000đ
Tốc độ: 100Mbps
 • Miễn phí + Modem Wifi
 • Download: 100Mbps
 • Upload : 100Mbps
 • Giá đã bao gồm 10% VAT
 • Áp dụng khu vực HUYỆN
Xem bảng giá chi tiết
HOME NET 2
220,000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Miễn phí + Modem Wifi
 • Download: 150Mbps
 • Upload : 150Mbps
 • Giá đã bao gồm 10% VAT
 • Áp dụng khu vực QUẬN
Xem bảng giá chi tiết
HOME NET 3
249,000đ
Tốc độ: 200Mbps
 • Miễn phí + Modem Wifi
 • Download: 200Mbps
 • Upload : 200Mbps
 • Giá đã bao gồm 10% VAT
 • Áp dụng khu vực QUẬN
Xem bảng giá chi tiết
HOME NET 4
259,000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Miễn phí 1 IP tĩnh
 • Download: 250Mbps
 • Upload : 250Mbps
 • Giá đã bao gồm 10% VAT
 • Áp dụng khu vực QUẬN
Xem bảng giá chi tiết
COMBO NET 1
195,000đ
Tốc độ: 100Mbps
 • Miễn phí + Modem Wifi
 • Download: 100Mbps
 • Upload : 100Mbps
 • Giá đã bao gồm 10% VAT
 • Áp dụng khu vực HUYỆN
Xem bảng giá chi tiết
COMBO NET 2
250,000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Miễn phí + Modem Wifi
 • Download: 150Mbps
 • Upload : 150Mbps
 • Giá đã bao gồm 10% VAT
 • Áp dụng khu vực QUẬN
Xem bảng giá chi tiết
COMBO NET 3
279,000đ
Tốc độ: 200Mbps
 • Miễn phí + Modem Wifi
 • Download: 200Mbps
 • Upload : 200Mbps
 • Giá đã bao gồm 10% VAT
 • Áp dụng khu vực QUẬN
Xem bảng giá chi tiết
COMBO NET 4
285,000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Miễn phí + Modem Wifi
 • Download: 250Mbps
 • Upload : 250Mbps
 • Giá đã bao gồm 10% VAT
 • Áp dụng khu vực HUYỆN
Xem bảng giá chi tiết
HOME MESH 6
689,000đ
Tốc độ: 500Mbps
 • Miễn phí 1 IP tĩnh
 • Download: 500Mbps
 • Upload : 500Mbps
 • Giá đã bao gồm 10% VAT
 • 3 Mesh wifi 5 hoặc 2 mesh 6
Xem bảng giá chi tiết
HOME MESH 7
349,000đ
Tốc độ: Unlimited
 • Miễn phí lắp đặt
 • Download: Max 1Gbps
 • Upload : 300Mbps
 • Giá đã bao gồm 10% VAT
 • 3 Mesh wifi 5 hoặc 2 mesh 6
Xem bảng giá chi tiết

Sản phẩm nổi bật

Một số sản phẩm nổi bật của VNPT Telecom

Kênh truyền

Một số kênh truyền nổi bật của VNPT Telecom