VNPT CLOUD

Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây (Cloud VNN, VCloud) là dịch vụ cung cấp hạ tầng máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây của VNPT.

Dịch vụ này giúp khách hàng thiết lập hạ tầng điện toán có quy mô từ một máy chủ Cloud riêng lẻ đến hệ thống có hàng trăm máy chủ Cloud.

5/5 - (3 bình chọn)