HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ – INVOICE VNPT

Hóa đơn điện tử Invoice VNPT

  • Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về: bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Cho phép các đơn vị, tổ chức có các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có thể phát hành, khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý hóa đơn bằng phương tiện điện tử. Được khởi tạo, lập, xử lý và lưu trữ trên máy tính theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. (Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011)

Tính năng

Quản lý mô hình Tổng Công ty – chi nhánh thành viên

  • Hệ thống đáp ứng mô hình Tổng Công ty quản lý nhiều chi nhánh
  • Đơn vị quản lý có thể quản lý tâp trung hoạt động động sử dụng hóa đơn của tất cả các chi nhánh

Báo giá chi tiết

Gói 300 hóa đơn
326,700đ
Gói 500 hóa đơn
451,000đ
Gói 1000 hóa đơn
704,000đ
Gói 2000 hóa đơn
1,056,000đ
Gói 3000 hóa đơn
1,485,000đ
Gói 5000 hóa đơn
2,255,000đ
Gói 7000 hóa đơn
3,003,000đ
Gói 10000 hóa đơn
3,740,000đ

Phí khởi tạo: 1.000.000đ

(Khởi tạo lần đầu tiên/công ty, không phát sinh phí hàng năm)

    ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC VNPT NHANH NHẤT!